Podsumowanie konferencji

04.02.2019

 

IMG 6753 min 1

Konferencja „Razem dla Karpat - efektywne nawiązywanie partnerstw dla zachowania środowiska naturalnego w Beskidzie” już za nami.

Pod koniec stycznia, w Jaworzu koło Bielska Białej, spotkali się przedstawiciele beskidzkich samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych, służb ochrony przyrody i społeczności lokalnych by wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem regionu. Powstała przestrzeń do nawiązania dialogu i współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego Beskidu Żywieckiego.

Przez dwa intensywne dni uczestnicy konferencji wspólnie identyfikowali główne wyzwania, a także potencjalne szanse i bariery w obszarze czterech tematów – różnorodność biologiczna, woda, powietrze i opakowania. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie prac w stolikach tematycznych.

Stolik nr 1: Różnorodność biologiczna - zobacz podsumowanie

Stolik nr 2: Woda - zobacz podsumowanie

Stolik nr 3: Powietrze - zobacz podsumowanie

Stolik nr 4: Opakowania - zobacz podsumowanie

Konferencja była również okazją do zaprezentowania i zaraportowania dotychczasowych efektów projektu Kwietne Łąki jako modelu partnerstwa międzysektorowego. Celem projektu prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID- Warszawa w partnerstwie z firmą Żywiec Zdrój jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego.

Od tego roku rusza także pilotaż programu edukacyjnego dla szkół - EKODEDEKTYW, który pozwoli na podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat otaczającej ich przyrody, procesów w niej zachodzących, a także wpływu człowieka na stan środowiska lokalnego i konieczności zrównoważonego gospodarowania jego zasobami.

Chcąc krótko podsumować wystąpienia i dyskusje można stwierdzić, że to partnerstwa są kluczowym elementem pozwalającym na zachowanie różnorodności biologicznej, dynamicznej równowagi ekosystemów i krajobrazu kulturowego Karpat. Niech Karpaty łączą!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Dariusza Dudziaka.

IMG 6237 min

Prezentacja wyników inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczego - dr Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

IMG 6624 min

Dyskusja przy stoliku tematycznym dotyczącym opakowań. Moderator: Michał Mikołajczyk, Prokurent oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Rekopol

IMG 6828 min

 Warsztaty przy stoliku edukacyjnym

IMG 6506 min

Uczestnicy konferencji oraz przedstawicielki partnera wydarzenia - firmy Żywiec Zdrój i organizatora konferencji - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

IMG 6626 min

Prace przy stoliku tematycznym dotyczącym wody prowadzonym przez Tomasza Stemplewskiego, Eksperta z Zespołu B-Better

IMG 6684 min

Wiktor Warchowski, twórca i CEO AIRLY - sieci niskobudżetowych sensorów jakości powietrza moderował dyskusję przy stoliku tematycznym dotyczącym powietrza

IMG 6186 min

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022