Łąki już skoszone

28.09.2022

koszenie 2022

Jak co roku przełom lata i jesieni upłynął w projekcie pod znakiem koszenia.

Skoszone i odkrzaczone zostały 63 hektary łąk, z czego blisko 2/3 przez beneficjentów projektu, a pozostała część przez firmę zewnętrzną.

Przed nami zamknięcie kolejnego roku projektu – spotkania z właścicielami działek w celu podpisania rachunków i wypłacenia wynagrodzeń za udział w projekcie.

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024