Monitoring przyrodniczy 2021

08.07.2021

Monitoring 2021 tytułowe

Za nami kolejny monitoring przyrodniczy. W tym roku wykonaliśmy go w pierwszej połowie czerwca, na 18 powierzchniach badawczych – na 17 transektach i w jednym punkcie rozproszonym.

Termin czerwcowy pozwolił na wykonanie prac terenowych przed koszeniem.

W ich trakcie szczególną uwagę zwróciliśmy na występowanie:

  • rzadkich gatunków – dziewięćsiła bezłodygowego, mieczyka dachówkowatego oraz storczyków: podkolana białego, kukułki plamistej, listery i storczyka męskiego, których zlokalizowaliśmy 4 nowe stanowiska (2 storczyka męskiego oraz 2 kukułki szerokolistnej),
  • gatunków inwazyjnych – niecierpka gruczołowatego, barszczy kaukaskich oraz nawłoci kanadyjskiej i późnej.

Poddaliśmy ocenie stan siedlisk przyrodniczych oraz stworzyliśmy rekomendacje dotyczące koszenia w kolejnych latach.

Monitoring 2021

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024