O projekcie Kwietne Łąki

o projekcie

Celem projektu "Kwietne Łąki" jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego:

  • kontynuacja bądź przywrócenie właściwego użytkowania siedliska, np. koszenia, ze wskazaniem odpowiednich terminów, technik i metod;
  • kształtowanie składu gatunkowego właściwego dla siedlisk przyrodniczych, poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych;
  • usuwanie skutków mechanicznego niszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych.

PREZENTACJA O PROJEKCIE "KARPATY ŁĄCZĄ-KWIETNE ŁĄKI"

WZÓR POROZUMIENIA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

Idea "Karpaty Łączą" narodziła się w 2012 roku wraz z projektem "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej".

Więcej o idei "Karpaty Łączą" TUTAJ

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022