Kolejny monitoring łąk za nami

01.07.2019

monitoring łąk

W czerwcu, już po raz trzeci, przeprowadziliśmy monitoring stanu siedlisk żywieckich łąk.

Monitoring został przeprowadzony na 17 transektach badawczych w miejscowościach: Jeleśnia, Węgierska Górka, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka oraz Przyborów.

Nasi eksperci badali stan ochrony zbiorowisk roślinnych oraz sporządzili dokumentację fotograficzną terenów łąkowych objętych projektem.

Raport końcowy, podsumowujący 3 lata prac terenowych, ukaże się pod koniec roku.

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023