Przedłużamy projekt!

15.07.2020

3 kopia

Projekt „Kwietne Łąki”, realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z firmą Żywiec Zdrój S.A., został przedłużony o kolejne 3 lata.

Przedłużenie projektu oznacza dalsze działania na rzecz właściwego użytkowania terenów łąkowych, kształtowania właściwego składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych, a także usuwania skutków ich mechanicznego niszczenia i dewastacji, na wybranych obszarach gmin: Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka oraz Jeleśnia. Aby to osiągnąć zaplanowane jest m.in. koszenie (ze wskazaniem odpowiednich terminów, technik i metod) oraz usuwanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych.

Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania porozumień z uczestnikami projektu.

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022