Działki już skoszone

30.10.2019

Koszenie tytułowe

Kolejne koszenie działek już za nami!

Jak co roku, obszary objęte projektem „Kwietne Łąki” zostały poddane zabiegom koszenia oraz odkrzaczania. Część z nich własnoręcznie skosili właściciele gruntów. Pozostałymi zajęła się specjalistyczna firma zewnętrzna.

Koszenie zostało przeprowadzone w dwóch turach: na przełomie lipca i sierpnia oraz w drugiej połowie października. Na wybranych obszarach, po uzgodnieniu z właścicielami, przeprowadzono również zabiegi pielęgnacyjne, polegające przede wszystkim na odkrzaczaniu terenu.

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020