Kwietne łąki

Aktualności

 • Wypłaty za 2019 rok
  Jesteśmy w trakcie rozliczeń z beneficjentami projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki”.
 • Żywiec Zdrój z nagrodą!
  Żywiec Zdrój został uhonorowany za działania w partnerstwie „Razem dla Środowiska”.
 • Działki już skoszone
  Kolejne koszenie działek już za nami!
 • Kolejny monitoring łąk za nami
  W czerwcu, już po raz trzeci, przeprowadziliśmy monitoring stanu siedlisk żywieckich łąk.

O projekcie

o-projekcie Celem projektu "Kwietne Łąki" jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu...

W galerii


Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020