Inwentaryzacja i monitoring 2018 za nami

07.06.2018

inwentaryzacja

W ostatnich dniach nasi przyrodnicy odwiedzili wszystkie obszary objęte projektem. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą nowych terenów i monitoring powierzchni przyłączonych do projektu w roku 2017.

Inwentaryzację siedlisk wykonano metodą marszrutową, polegającą na szczegółowej penetracji powierzchni działek objętych zamierzeniem projektowym oraz identyfikacji w ich obrębie gatunków charakterystycznych dla wyróżnianych jednostek fitosocjologicznych, gatunków dominujących oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin. Kartowano także występowanie obcych geograficznie gatunków roślin. W poszczególnych płatach siedlisk wykonano dokumentację fotograficzną.

Monitoring przyrodniczy wykonano na obszarach, na których w 2017 roku wykonano inwentaryzację i zebrano dane wyjściowe.

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019